Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam F-K

Tipy na výlety - abecední seznam F-K

Uvedené vzdálenosti zajímavých míst jsou pouze orientační a jsou měřeny vzdušnou čarou.

Frýdlantské cimbuří - 12,30 km

Národní přírodní rezervace, rozprostírající se jižně od obce Hejnice. Je tvořena mohutnou žulovou skálou v hřebeni Poledních kamenů s vyhlídkou do rokle Černého potoka.
Rezervace je díky svým četným skalním útvarům vyhledávaným místem horolezců.

Frýdštejn - 12,90 km

Frýdštejn - zřícenina středověkého hradu na okraji Vranovského hřebene (491 m). Hrad se připomíná r. 1385. Byl založen v 2. pol. 14. století pravděpodobně frýdlantskými Biberštejny. Za husitských válek byl marně obléhán i Janem Čapkem ze Sán. Za turnovských Vartenberků před r. 1565 zpustl. Z vnitřního hradu se zachovala velká válcová věž o průměru 9 m a zbytky paláce i jiných zdí a místností tesané ve skále. Z ostatních částí jen nepatrné zbytky.
Na Frýdštejně se točily některé scény z české filmové pohádky O princezně Jasněnce a ševci, který létal (hrad čarodějnic).

Fuchsův kříž - 5,30 km

Kříž stojí při turistické cestě ze Souše do Desné na břehu říčky Černé Desné. Zde se utopil za velké vody v roce 1912 devítiletý Otto Fuchs.

Gackův pomníček - 9,60 km

Pomníček stojí na Štolpišské silnici poblíž rašeliniště Na Čihadle. Zde našel 10. září 1927 lesní dělník mrtvolu staršího muže. Mrtvý byl Viktor Gacek, vrchní inženýr z Králova Dvora u Berouna. Den před svou smrtí přenocoval na Kristiánově. Měl u sebe velké množství peněz a zlaté hodinky. Připojil se tu k němu mladík, který viděl, jak je bohatý a ještě večer odešel neznámo kam. Ráno inženýr Gacek odešel směrem do hor a již ho nikdo nespatřil živého. Vrah nebyl nikdy vypátrán.

Harcov - 13,00 km

Přehrada Harcov na Harcovském potoce v katastru města Liberec byla vybudována v letech 1902 až 1904. Podmětem k výstavbě přehrady byly katastrofální povodně na konci 19. století, zejména povodeň z 30. července 1897, kdy byl zjišten nevyšší průtok Harcovským potokem v Liberci 20 m3/s.

Harrachov - 12,70 km

Harrachov je významným střediskem zimní i letní rekreace v západní části Krkonoš. Pořádají se zde závody ve skocích na lyžích a další zimní sporty. Harrachov nabízí mnoho příležitostí k ubytování a sportovnímu vyžití.

Hejnice - 14,80 km

Nejznámější poutní místo v oblasti Jizerských hor. V dvouvěžovém chrámu Navštívení Panny Marie z let 1722-29, postaveném na místě kaple ze 14. století (její část je zabudována do chrámu), je umístěna gotická socha P. Marie z 80. let 14. století. Je zde i polní oltář Albrechta z Valdštejna a řada dalších památek. V letech 1692-96 byl M.A. Canevallem přistavěn ke kostelu čtyřkřídlý klášter, který byl posléze předán františkánům. Před kostelem a klášterem řada chráněných kamenných plastik. V městečku jsou také pozoruhodné domy s hrázděnými patry.

Hennrichův kříž - 12,20 km

Hennrich byl zběhlým vojákem v době napoleonských válek. Přišel do lesů poblíž Pytláckých kamenů v roce 1813. Živil se pytlačením a lesníci ho nenáviděli. Byl zastřelen jednorukým lesníkem Hubem, když šel neozbrojen pro vodu k potoku. Jeho tělo bylo pohřbeno tam, kde leželo a nad hrobem byl vztyčen kříž. Mnohokrát zetlel a spadl, ale vždy byl obnoven.

Hojerův dům - 12,20 km

Tak řečený Hojerův dům vystavěl roku 1699 Kryštof Schönwald zcela o samotě, daleko od Jizerky až za Středním jizerským hřebenem (směrem k dnešní polské hranici a řece Jizeře). Dnes leží v rozvalinách.

Horní Maxov - 2,90 km

Horská obec, založena r. 1670 a pojmenována po jednom z rodiny Desfoursů, majitelů panství. Novogotický jednolodní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně z r. 1910, pověstmi opředená Brechschmiedova kaplička. Chov jelenů v oboře za účelem farmaceutického využití parohů.

Hromovka - 10,00 km

Zalesněný vrch, tyčící se nad pravým břehem řeky Jizery, mezi obcemi Dolní Kořenov a Paseky nad Jizerou. Kolem něj prochází řada turistických stezek.
V blízkosti se nachází zajímavá technická památka, a to ozubnicová dráha z Kořenova do Tanvaldu. Dále můžete navštívit rozhlednu Štěpánku na kopci Hvězda.

Hvězda - 7,80 km

Zalesněný vrch nad Příchovicemi s kamennou rozhlednou z r. 1847 a turistickou chatou, místo dalekého rozhledu s lidovým názvem - Štěpánka. V blízkosti se nachází kamenolom.

Jablonec nad Nisou - 6,90 km

Jablonec nad Nisou je znám jako světoznámé středisko výroby skla a bižuterie, na které můžeme být právem hrdí. Je to jedno z nejmladších měst v Čechách, což mu ale na zajímavosti vůbec neubírá. Většina domů v Jablonci je postavena koncem 19. století v secesním stylu, stejně jako budova městského divadla. Z dalších kulturních památek jmenujme ještě velmi starou novorenesanční radnici, novogotický evangelický kostel dr. Farského nebo secesní starokatolický kostel, ne méně zajímavý než předešlé památky.

Jägerova smrt - 8,10 km

Tento pomníček stojí těsně u modře značené cesty z Kristiánova na Rozmezí. Přesný průběh neštěstí neznáme - Jäger byl svážeč dřeva a zůstal večer v lese poslední. Druhý den ráno, 28. ledna 1927, jej našli u převrácených saní přimrzlého k cestě. I přes okamžitou pomoc brzy zemřel.

Jakšín - 14,90 km

Vrchol, leží severovýchodně od Harrachova, směrem k Novosvětskému průsmyku. Na jeho výchochodním svahu prameni potok Bílá voda.
Pod Jakšínem prochází jedna z krkonošských tras tzv. Terex - Janouškova cesta, která slouží nejen jako lyžařská magistrála, ale také jako turistická stezka a cyklostezka.

Janouškova cesta (Terex) - 13,30 km

V západní části Krkonoš vede 12 km dlouhá Janouškova cesta, známá také jako Cesta přes tři kopce nebo Terex. Název Terex připomíná dozer (traktor s pohyblivou radlicí), který byl při stavbě cesty použit a osvědčil se. Cesta byla vybudována v rámci výstavby komunikací pro potřebu rozsáhlých těžeb dřeva, vyvolaných od sedmdesátých let imisní katastrofou. Její větší část prochází odlesněnými plochami, kde byly porosty zničeny imisemi a jsou znovu zalesňovány. Nese jméno krkonošského rodáka, bývalého významného pracovníka lesního závodu v Horním Maršově a potom v Harrachově, Oldřicha Janouška - Kabelického, znalce Krkonoš, oblíbeného vypravěče a známého harrachovského představitele Krakonoše. Vychází ze silnice Nový Svět - celnice, obchází Bílý a Mrtvý vrch, nad loveckou chatou Alfrédkou se stáčí na svah Jakšína, Kamence a Lubochu. V údolí Voseckého potoka se napojuje na cestu z Vosecké boudy ke Krakonošově snídani, kde končí. V celé délce je používána jako lyžařská magistrála a je na ní povoleno provozování cykloturistiky.

Janova skála - 12,90 km

Jedná se o skalní výchoz s výhledem na část západních Krkonoš a polskou Szrenicu.
K Janové skále vede turistická, cykloturistická a běžecká stezka. Dostanete se k ní z Harrachova kolem Černé hory nebo ze Studenova.

Javoříčko - 14,30 km

Jeskyně Javoříčko se nachází ve stejnojmenné obci, ležící severozápadním směrem od okresního města Olomouc. Jeskyně je velice zajímavým místem pro poznání a pokud by vám její návštěva nestačila, můžete se vydat na nedaleký hrad Bouzov.

Jiřetín pod Bukovou - 0,60 km

Jiřetín pod Bukovou, obec proslavená zejména výrobky ze zdejší továrny na dřevěné zboží, se rozkládá na východním úpatí Bukové hory a pravém břehu řeky Kamenice, která jej odděluje od Horního Tanvaldu a Albrechtic. Jiřetín sousedí s obcemi Antonínov, Horní a Dolní Maxov, Lučany n.N. a Smržovkou, pod kterou spadal od roku 1850 do roku 1991, kdy došlo k jeho osamostatnění.Celá oblast v okolí Jiřetína je vhodná především k běžeckému lyžování a jízdě na horských kolech.

Jizera - 9,00 km

Druhý nejvyšší vrchol české strany Jizerských hor. Na vrcholu je mohutná členitá skála, ze které je jedinečný kruhový výhled. V okolí je přírodní rezervace Prales Jizery. Dominantou střední části Jizerských hor je mohutný masiv Jizery, druhé nejvyšší hory. Jizera je součástí hejnického hřebene a její z daleka viditelné vrcholové skalisko je opatřeno upravenou vyhlídkou, z níž je majestátný kruhový rozhled. Vede sem západním svahem žlutě značená stezka odbočující z cesty spojující Knajpu se Smědavou. Z vrcholu můžeme spatřit: Smrk, Bukovec, Černou a Smědavskou horu, přehradu Souš, rašeliniště klečových luk. Okolní stráně jsou však z velké části již bez lesního porostu a pohlédneme-li k severozápadu, uvidíme v oparu hlavní původce tohoto stavu - rozsáhlé pánve hnědouhelných dolů na německo-polské hranici a tepelné elektrárny. Je-li však jasné počasí, spatříme vrcholky sousedních Krkonoš, nad Libercem se tyčící Ještěd či třeba Trosky v Českém ráji.
Dříve se Jizera nazývala Bražcem, nebo Bražeckou horou. Toto jméno dnes připomíná Bražecká voda stékající z jižního úbočí Jizery a vlévající se do Bílé Desné.

Johneho pomníček - 11,10 km

Pomníček stojí na břehu Bedřichovské přehrady na Černé Nise. Malá tabulka oznamuje, že Herbert Johne, student učitelství, narozený 18.8. 1912, zemřel 24. června 1930. Pocházel z Chotyně, studoval v Liberci a jeho strýc byl revírníkem na nedaleké Nové louce. Herbert Johne se utopil při koupání v ledové vodě přehrady. Přítel mu sice plaval na pomoc, ale sám brzo ztratil síly.

Josefův Důl - 7,10 km

Vodní nádrž byla vybudována v letech 1976-1982 na řece Kamenici přibližně 2 km nad obcí Josefův Důl, podle které získala i své jméno. Zároveň je největší přehradou Jizerských hor.
Sypaná hráz je dlouhá 720 m, vysoká 43 m a zadrží 23 milionů m3 vody (víc než všechny jizerskohorské přehrady dohromady). Přehrada je určena především k zásobování Liberecka a Jablonecka pitnou vodou, k výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně a jako chrana před povodněmi.
Poblíž hráze stojí šedesátimetrová odběrná věž, od níž vede 2440 metrů dlouhá podzemní štola, která se táhne až sto třicet metrů pod horským hřbetem a ústí v úpravně vody v Bedřichově.

Kamenický potok - 8,50 km

Kamenický potok je dalším z mnoha potoků Jizerských hor. Prodírá se lesnatými a těžko přístupnými částmi hor. Je na něm spopusta vodopádů a přírodních výtvorů.

Kaple sv.Alžběty - 12,60 km

Vydáte-li se po exkurzní trase harrachovské sklárny, narazíte na krásnou kapli sv. Alžběty, která je postavena převážně z mohutného kamene. Nad svým portálem nese znak rodu Harrachovců - tři paví pera. Tato kaple byla vysvěcena, a to roku 1902! Své návštěvníky oslovuje především čistotou slohu, jedinečným interiérem, který je dílem hlavně harrachovských sklářů, a také kouzelnou atmosférou uvnitř. Kaple je přístupná veřejnosti a těší se na vaši návštěvu.

Kaplička - 3,50 km

Brechschmiedovu kapličku najdete na zeleně značkované cestě - zkratce, která vede podél silnice z Horního Maxova do Josefova Dolu. Šestiboká kaplička je postavena na místě, kde se prý upsal ďáblu kovář Kuntze. Kuntze se narodil poblíž tohoto místa v roce 1700, zdědil otcovo kovářské řemeslo, později obchodoval se lnem a koupil od knížete Rohana zájezdní hostinec u Sychrova. Nesmírně zbohatl, prý půjčoval peníze i Rohanům. Zemřel r. 1766. Po horách se o něm vyprávěly různé pověsti o jeho spojení s ďáblem, díky němuž získal takové bohatství.

Kapradník - 9,60 km

Krkonoše začínají na západní straně vedle Novosvětského průsmyku také masivem Kapradníku. Rozsocha Kapradníku vybíhá jižním směrem od Kořenova a východním směrem nad Jizerským dolem s protékající řekou Jizerou.

Klečová louka - 9,40 km

Rašeliniště Klečová louka je jedním z chráněných oblastí Jizerských hor.

Klikvová louka - 9,90 km

Přírodní rezervace, rašeliniště s bohatým výskytem klikvy a rašeliníků. Počátkem 20. století zde byla těžena rašelina a vytěžené borkoviště bylo r. 1908 použito jako vodní nádrž (dnes zarostlá), jejíž vody poháněly brusírny skla v Bedřichově.

Klínový vrch - 13,10 km

Upravena skalní vyhlídka na žulovém skalisku společně s vyhlídkovou skálou Paličník skýtají nádherný pohled na severní část Jizerských hor.

Klogertův kámen - 10,40 km

Pravděpodobně nejstarší pomníček Jizerských hor. Leží několik metrů pod Vládní cestou z Bedřichova na přehradu Černé Nisy. Klogert byl dřevorubec, kterého zabila pravděpodobně padající jedle.

Kopanina - 12,00 km

Vyhlídkový vrch s rozhlednou se nachází cestou z Malé Skály přes Pantheon a Frýdštejn.
Rozhledna byla zde vybudována v roce 1894 a jedná se válcovou cihlovou věž, 18 m vysokou, zakončenou cimbuřím s litinovou předprsní. V roce 1936 zvýšena a doplněna prosklenou vyhlídkou.
Pěkná celodenní vycházka. Z rozhledny je krásný výhled např. na Ještěd, Frýdštejn, Trosky, atd.

Kořenov - 8,10 km

Obec Kořenov vznikla v roce 1960 sloučením původních obcí Jizerka, Polubný, Příchovice a Rejdice. Rozlohou 55,8 km2 patří mezi největší obce v ČR. Kořenov se rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a částí se dotýká Krkonošského národního parku. První osídlenci z počátku 16. století se živili lovem zvěře a ryb, později porážením dřeva a pálením uhlí v milířích, ještě později pak byly zakládány sklářské hutě. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 se stal majitelem této části Jizerských hor Albrecht z Valdštejna, který prodal své navarovské a semilské panství rodu hrabat Desfoursů a ti je spojili do panství semilského. V roce 1824 přikoupil jizerskohorské obce kníže Rohan. V 18. století přicházeli do zdejšího kraje němečtí kolonisté se sklářským podnikáním, káceli lesy a proměňovali je v ornou půdu a pastviny. Češi zůstávali v nížinách, Němci v předhůří. Stará frýdlantská osada Jizerka byla k nynějšímu Kořenovu přičleněna až v roce 1960. V Příchovicích byl v roce 1824 položen základní kámen kostela sv. Víta, v roce 1847 byly položeny základy kamenné rozhledny Štěpánky - dominanty Příchovic, pojmenované na počest arcivévody Štěpána. Nejstarší obcí v okrese Tanvaldském byly Rejdice. Ve třicetileté válce byla tato obec vypálena Švédy.

Kostelní vrch - 15,40 km

Severně od Horní Rokytnice a západně od Hořeních Domků, kde najdete střediska zimních sportů, se vypíná Kostelní vrch. Nedaleko také vrchol Studené a Čertové pláně.
Prochází tudy žlutě značená Kostelní cesta, která je určena turistům a cykloturistům a vede z Hořeních Domků do Rokytnice nad Jizerou.

Krásná Máří - 12,70 km

Krásná Máří je vyhlídková skála, která se nalézá v těsné blízkosti u Oldřichovské silnice, vedoucí z Bílé Kuchyně. Pojmenovaná je podle jedné z rudných důlních jam, který prý byla někde v údolí potoka Štolpichu. Budete-li se někdy v této oblasti pohybovat, určitě si udělejte trošku času navíc a nenechte si tohle půvabné místo ujít. Málokde se vám naskytne tak krásný pohled na krajinu.

Kristiánov - 8,40 km

Kdysi osada a sklářská huť (1775 - 1887), dnes neobýváno. Huť byla založena sklářem Johannem Leopoldem Riedelem. Postupně vznikla kolem huti osada a stala se světem sama pro sebe. Roku 1780 byl na Kristiánově vysvěcen hřbitov, od r. 1846 měla samota vlastní školu, v osadě žil katolický duchovní. Postupně se změnily podmínky pro sklářství a r. 1882 se sklář Riedel - pravnuk zakladatele - z Kristiánova vystěhoval. Pět let na to, 7. srpna 1887, Kristiánov vyhořel. Zůstala jen myslivna, která stojí dodnes, panský dům a sklářská hospoda - Liščí bouda, ve které je dnes sklářské muzeum. Panský dům shořel r. 1938 při mobilizaci. Zůstal také hřbitov (na snímku), kde vedle sebe odpočívají jak sklářští dělníci, tak členové rodiny Riedelů.

Kříž Jiránka - 6,60 km

Kříž stojí za Soušskou přehradou nedaleko od místa, kde křižuje žlutě značenou Jezdeckou stezku z Jizerky. 29. července 1969 odpoledne tu narazil jedenatřicetiletý Vítězslav Jiránek z Doubí u Liberce se svým trabantem do plně obsazeného terénního vozu. Jeho auto se ihned vzňalo. Šofér druhého vozu se spolucestujícími jej sice ihned vytáhli oknem hořícího vozu, ale to již byl řidič mrtev, zemřel okamžitě po nárazu. Přes plameny zachránci nezpozorovali, že vedle řidiče sedí jen lehce zraněná dívka. A tak dvacetiletá Dagmar Kosinová z Hraničné bez pomoci uhořela. Nakonec se od plamenů vzňal a zcela shořel i druhý vůz.

Krkavčí skála - 14,50 km

Nedaleko Semil směrem po silnici na Železný Brod se asi po 4 km silnice kříží s turistickou značkou vedoucí ke Krkavčí skále. Tento skalní útvar, tyčící se v obrovské výšce nad údolím Jizery, poskytuje hrozivě hluboký pohled dolů. Je zde možné také spatřit část Semil a sledovat údolní zákruty řeky Jizery vedoucí ke Spálovu.

Krop-seffův kříž - 11,10 km

Tento kříž najdete u velkého světlého buku pod cestou z Kristiánova na Ptačí kupy. Připomíná událost, která se stala 5. května 1878. Tehdy tudy procházel syn majitele frýdlantského panství hrabě František Clam-Gallas s doprovodem lesníků. Neočekávaně se setkali s pytlákem Josefem Pörnerem z Desné, který nesl pušku připravenou k výstřelu. Zamířil na hraběte a byl postřelen lesníky. Byl raněn broky do obličeje. Podařilo se mu sice uniknout, ale byl vypátrán a odsouzen k patnácti měsícům těžké káznice. O deset let později se na něj prozradilo také to, že vedl pytláckou bandu, která měla na svědomí smrt Václava Porscheho. Za to již potrestán nebyl, protože krátce předtím zemřel.
map-czech

Související články:

Tipy na výlety do Jizerských hor a Krkonoš s ubytováním na ranči u koní
Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam A-E
Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam L-R
Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam S-Ž


 

Ubytování v penzionu v Jizerských horách

vítejte Cesky Polski Deutsch English Nederlands Français

 

Penzion U potoka - ubytování Jizerské Hory & Krkonoše | Sitemap | Webdesign & SEO - Atweb

Partneři: Dovolená Itálie bungalovy a hotely | Garážová vrata a brány | Levné ubytování penziony a hotely ČR | Přepravníky a přívěsy pro koně | Anglonubijská koza | Anglo-Nubian Goat | Originální české speciality na grilu a z udírny | Chov Anglo-nubijských koz | Domeny na prodej - Domain for sale