Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam A-E

Tipy na výlety - abecední seznam A-E

Uvedené vzdálenosti zajímavých míst jsou pouze orientační a jsou měřeny vzdušnou čarou.

Albrechtice - 2,20 km

Albrechtice v Jizerských horách byly založeny roku 1670 a pojmenovány po majiteli panství Albrechtu Desfoursovi. Dnes jsou Albrechtice významným letním i zimním rekreačním centrem s řadou penzionů a dalších zařízení cestovního ruchu. Leží v nadmořské výšce přes 600 m n.m. v blízkosti lyžařského střediska Špičák.

Aquapark v Liberci - 13,00 km

Město Liberec vám může nabídnout největší aquapark v České republice. Vybudován byl akciovou společností Centrum Babylon. V provozu by měl být po celý rok a je tvořen soustavou bazénů a nejrůznějších vodních atrakcí - to vše na ploše cca 5 000 metrů čtverečních. . Park nabízí několik set metrů skluzavek a tobogánů, nechybí ani solária a sauny, vodotrysky a (dravý proud). Prostě je to nádhera a stojí za to, udělat si čas a tenhle ráj, především pro děti, navštívit.

Bedřichov - 8,80 km

Bedřichov, jedno z nejvýznamnějších lyžařských středisek v euroregionu Nisa, se nachází v jižním podhůří Jizerských hor, cca 7 km severně od Jablonce nad Nisou. V těsné blízkosti obce možnost lyžování na sedmi lyžařských vlecích. Bedřichov je hlavním nástupním místem na Jizerskou magistrálu. V létě možnost pěší turistiky, jízdy na horském kole a jízdy na koni.

Bedřichovská přehrada - 11,10 km

Bedřichovská přehrada na Černé Nise je nejvýše položenou přehradou v Čechách. Byla vybudována v letech 1903-1905. Hráz je vysoká 23 m, 342 m dlouhá a může zachytit až 2 miliony m3 vody. Hloubka přehrady je přibližně 14 metrů. V létech 1902 až 1906 byla Vodním družstvem z Liberce postavena gravitační zděná přehrada nad obcí Bedřichov na říčce Černá Nisa, která je pravostranným přítokem Lužické Nisy. Podnětem k výstavbě byla povodeň z července 1897, stejně jako u většiny přehrad, které postavilo zmíněné družstvo v povodí Lužické Nisy. Maximální průtok při této povodni byl naměřen 21 m3/s v Kateřinách.

Besedice - 14,10 km

Nedaleko Železného Brodu do obce Besedice se celoročně sjíždí mnoho turistů a výletníků se zájmem o historické památky, převážně pak hrady a zámky. Důvodem jejich návštěvy je zdejší zřícenina kdysi velice krásného hradu Zbirohy, jehož okolí je ideální k procházkám, relaxaci a odpočinku.

Bílá skála - 8,50 km

Bílá skála tvoří křemencový blok vystupující nad les. Je nejvyšším bodem příchovického hřbetu. Křemencový písek z okolí byl kdysi surovinou pro sklárnu v Rejdicích. Při cestě můžete spatřit Hutterův kříž z r. 1834 (pěkná práce v pískovci).

Bílá smrt - 11,40 km

Pomníček Bílé smrti nese nápis:
“V zimní noci za jekotu bouře,
zuřící kdys tu, na této hoře,
zmizeli tři poutníci pod sněhem
a nevěděli vůbec, kudy ven.
Až po hodinách, propadlí zlým úzkostem,
nalezli zas cestu k lidským bytostem.
Pamatuj proto, poutníče, že v klínu těchto hor,
přečasto bývá zima lítý tvor!“
Pomníček nepřipomíná nic tragického. Tři pánové z Liberce se vydali na pošetilý sáňkařský výlet 19. února 1909. Již v pozdním odpoledni dorazili na Kristiánov do Liščí boudy, kde se vydatně posilnili a chtěli ještě za tmy sjet na saních Štolpišskou silnicí do Ferdinandova. Začalo však sněžit a nejtlustší z nich, pan hostinský Arzböck již nemohl dál. Zbývající dva jej proto posadili na saně, zabalili do kabátů a odešli pro pomoc. Po mnoha hodinách bloudění dorazili do Ferdinandova, odkud vyrazila pomoc s koňmi a saněmi pro pana Arzböcka. Nalezli jej "čilého a s myslí nezkormoucenou". Na památku události pověsili liberečtí turisté tabulku pod sedlo Holubníku, kde dnes visí její český překlad od M. Nevrlého.

Bílý potok - 13,60 km

Obec založená roku 1594 Melichorem z Redernu, rozkládající se po obou březích řeky Smědé. Dnes je jedním z oblíbených rekreačních míst v Jizerských horách s řadou penzionů a daších zařízení cestovního ruchu.

Bílý vrch - 13,50 km

Bílý vrch se nachází v těsné blízkosti Mrtvého vrchu, ležícího mezi Harrachovem a Novosvětským průsmykem. Obchází je známá Janouškova cesta, vedoucí z Nového Světa až k vrcholu Luboch a která je určena pro pěší turisty, cykloturisty i běžkaře. Nedaleko obou vrchů se nachází lovecká chata Alfrédka.

Blatný rybník - 8,90 km

Před rokem 1897 býval jedinou vodní nádrží v Jizerských horách. Byl postaven na Blatném potoce roku 1780. U rybníka stála panská, tzv. horní pila, později byla pronajímána soukromníkům (do r. 1920). Po roce 1920 poháněly vody Blatného rybníka již jen dynamo, které dodávalo elektřinu pro myslivnu na Nové louce.

Boučkův statek - 12,90 km

Boučkův statek je překrásnou památkou lidové architektury Pojizeří. Nachází se ve velmi malebném prostředí v okolí obce Malé Skály (okres Jablonec nad Nisou). Jedná se o roubenou patrovou budovu se sedlovou střechou a vysokou členitou lomenicí na zděné části s letopočtem 1813.
V objektu jsou zachovány původní klasicistní prvky. V budově je také umístěna stálá expozice o historii Maloskalska a galerie výtvarných děl. V přízemí se nachází stylová "Boučkova hospoda". Celý areál doplňuje výměnek a stodola.

Bozkovské jeskyně - 13,30 km

Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním svahu obce Bozkov v kopcovité podkrkonošské krajině. Vchod do podzemí odkryli dělníci při těžbě dolomitu ve 40-tých letech tohoto století, ale teprve v roce 1957 byl objeven podzemní systém puklinovitých chodeb, zčásti zatopených vodou.
Bozkovské dolomitové jeskyně tvoří labyrint podzemních chodeb a dutin, uložených nehluboko pod povrchem země. Jejich charakteristickou a ve zpřístupněných jeskyních ojedinělou výzdobou jsou křemenné římsy a lišty, vystupující ze stěn a stropů. Některé dutiny jsou vyplněny i krápníkovou výzdobou, kterou tvoří vedle klasických útvarů i zajímavé excentrické krápníky. Atraktivním zpestřením návštěvního okruhu jsou podzemní jezírka s průzračnou modrozelenou vodou.
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi na severu Čech. Na okolí jeskyní i podzemní prostory se vztahují ochranné podmínky podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Bukovec - 10,10 km

Čedičový kopec, dominanta nad osadou Jizerka. Od roku 1960 přírodní rezervace díky velmi cennému rostlinnému systému - původní bukový porost, suťové ekosystémy s jilmem a klenem a bohaté bylinné patro s chráněnými druhy, např. vstavačovité rostliny. Přes kopec vede naučná stezka.

Černá hora - 8,90 km

Černá hora - 1084 m n.m., přírodní rezervace. Zbytek původního smrkového porostu poškozený imisemi. Vrchoviště s klečí, skalní útvary (Sněžné věžičky).

Černá jezírka - 11,10 km

Rašeliniště Černá jezírka.

Černá Nisa - 10,90 km

Horská říčka v Jizerských horách, která je pravostranným přítokem Lužické Nisy. Na její horní části leží Bedřichovská přehrada, jež je nejvýše položenou přehradou v Čechách.

Černá studnice - 4,90 km

Nejvyšší vrchol Černostudničního hřebene leží v nadmořské výšce 869 m a najdete ho jihovýchodně od Jablonce nad Nisou. Na vrchu je turistická chata a kamenná rozhledna z roku 1905.

Černostudniční hřbet - 4,80 km

Hřbet se rozpíná zhruba mezi Tanvaldem a Jabloncem nad Nisou a jeho nejvyšší bod dosahuje výšky až 869 m nad mořem. Hřbet je téměř 10 km dlouhý a je určitě velkou krásou této oblasti. Vede po něm červená turistická hřebenová trasa, která míjí několik zajímavých žulových útvarů.

Černý potok - 13,00 km

Jeden z mnoha nádherných potoků v Jizerchých horách. Je na něm spousta nádherných vodopádů a přírodních výtvorů.

Čertova hora - 12,30 km

Hora leží v nadm. výšce 1020 m. Je zimním sportovním areálem Harrachova s lyžařskými můstky, sjezdovkami, množstvím vleků a slalomovým svahem.

Čertova pláň - 15,50 km

Čertova pláň se rozprostírá mezi Plešivcem a Kostelním vrchem, nedaleko lyžařského střediska Hoření Domky.
Na severní straně pláně protéká Ryzí potok a vede tudy Krakonošova cesta, určena pro pěší turisty a cykloturisty. Na jihu potom prochází Janova cesta, která má tyčové značení pro lyžaře.

Desná - 3,80 km

Město Desná leží v půvabném kraji Jizerských hor. Rozkládá se v údolí kolem říček Bílé a Černé Desné a na okolních stráních. Dnešní Desná vznikla spojením několika osad z nichž nejvýznamnější je Desná - dnes Desná I, Potočná - dnes Desná II, Dolní Polubný a Černá Říčka - dnes Desná III. Osada byla založena v roce 1691 hrabětem Albrechtem Maxmiliánem Des Foursem. Malá obec patřila k obci Albrechtice a po 80-ti letech své existence měla v roce 1771 36 chalup. V pozemkové knize je osada zanesena jako Des nebo des Foursdorf, ale její obyvatelé ji od samého počátku nazývali Dessendorf podle její polohy u řeky Desná.
K významnému rozkvětu obce dochází v druhé polovině minulého století, kdy zde byly v provozu velmi známé lázně. Na jejich místě stojí dnes park, kterému vévodí architektonicky zajímavá Riedlova vila, kterou nechal roku 1895 postavit místní sklářský podnikatel Josef Riedl. V roce 1945 přicházejí do Desné noví osídlenci a navazují na zdejší způsob života. Dochází k dalšímu rozvoji sklářského a keramického průmyslu.

Drábovna - 14,90 km

Drábovna - světnička vytesaná v balvanu, který zakončuje pískovcové bradlo na svahu Kozákova. V něm jsou asi v polovině jeskyně Babí a Kudrnáčova pec, v nichž byly nalezeny kamenářské dílny z mladší doby kamenné (2000 let před n.l.). V Babí peci byla též objevena penězokazecká dílna z 15. stol. Drábovna sloužila původně jako strážní hláska. Až do 16. století byli jako drábi označováni pěší vojáci, drábovny pak jejich stanoviště při cesách v blízkosti hranic.

map-czech

Související články:

Tipy na výlety do Jizerských hor a Krkonoš s ubytováním na ranči u koní
Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam F-K
Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam L-R
Ubytování a tipy na výlety Jizerské hory a Krkonoše seznam S-Ž


 

Ubytování v penzionu v Jizerských horách

vítejte Cesky Polski Deutsch English Nederlands Français

 

Penzion U potoka - ubytování Jizerské Hory & Krkonoše | Sitemap | Webdesign & SEO - Atweb

Partneři: Dovolená Itálie bungalovy a hotely | Garážová vrata a brány | Levné ubytování penziony a hotely ČR | Přepravníky a přívěsy pro koně | Anglonubijská koza | Anglo-Nubian Goat | Originální české speciality na grilu a z udírny | Chov Anglo-nubijských koz | Domeny na prodej - Domain for sale